Шта радимо?

Приоритет у раду Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад јесте благовремена и адекватна примена дијагностичких и терапијских процедура у лечењу реуматских болести становништва Војводине.

То постижемо првенствено путем континуиране едукације свих профила медицинског особља, које проблем треба да препозна, а потом да понуди најбољу стратегију лечења. Едукације се, пре свега, огледају у перманентној иновацији знања и вештина и употреби најновијих здравствених технологија и медицинске опреме сталним унапређењем квалитета здравствене заштите путем примене савремених здравствених технологија и уз пуно поштовање стандарда безбедне здравствене заштите.

Високообучен и искусан кадар оспособљен је и за најсложеније дијагностичке и терапијске методе па у појединим сегментима превазилази ниво секундарне здравствене заштите.

Основне делатности

- Превенција, прегледи, дијагностичке обраде, лечења пацијената и анализе из специјализоване области реуматологије;

- Специјалистички прегледи и консултације (по упуту изабраног лекара);

- Обављање лабораторијских, радиолошких, ултразвучних и других дијагностичких услуга за амбулантне пацијенте, као и другу одговарајућу специјалистичко-консултативну делатност.

- Услуге хоспитализације и збрињавања (смештаја, исхране и др.) оболелих од реуматских болести.