Медицинско особље

Медицинско особље

У свакодневном раду Специјалистичке болнице за реуматске болести учествује готово стотину реномираних здравствених радника који се континуирано усавршавају у тој области. У превентиви и у ургентним стањима становништва АП Војводине у борби против реуматских болести свакодневно учествује: 17 лекара, 2 фармацеута, 59 запослених с вишим и средњим образовањем и 24 помоћних радника у здравству, техничких и административних радника.

Медицинске службе чине две комплетне целине:

- служба за стационарно лечење, и

- служба за специјалистичко-консултативне прегледе и амбулантно лечење.