План јавних набавки

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2024. ГОДИНЕ
План јавних набавки 2023. година (I измена и допуна)
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023. ГОДИНЕ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ- 3. ИЗМЕНА И ДОПУНА
План јавних набавки 2022. године (I измена и допуна)
План јавних набавки 2022. године
План јавних набавки 2021 године- 2. измена и допуна
План јавних набавки за 2021. годину- I изменa и допунa
План јавних набавки Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад за 2021. годину.
План јавних набавки за 2020. годину
План јавних набавки за 2019. годину- 2. измена и допуна
Published: November 24, 2019