О нама

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад је савремена реуматолошка болница и једина специјализована установа ове врсте у Војводини.

Бави се дијагностиком, лечењем и рехабилитацијом свих облика реуматизма. Захваљујући савременој дијагностичкој опреми (ДЕXА – остеодензитометар, дигитални Ртг апарат, дијагностички ултразвучни апарат, ЕМНГ...) и повећаном броју реуматолога, у могућности је да задовољи захтеве савремене реуматологије: рано откривање, спречавање и благовремено лечење.

Постала је референтна установа за употребу биолошких лекова као најсавременијег облика медикаментог лечења у реуматологији, што јој уз постојећу опрему за физикални третман, искусне терапеуте и сестре омогућује комплекснији приступ лечењу реуматизма.

Имајући у виду традицију а у складу са захтевима савремене медицине која акцентује не само излечење већ и функцијско оспособљавање оболелог и побољшање квалитета живота, стратешки план установе је: повезивање савременог са традиционалним бањским лечењем. За остварење овог плана установа је покренула иницијативу за обнову старог базена и изворишта минералне лековите воде.