Услуге

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад пружа следеће услуге:

1. Прати и проучава здравствено стање становништва из аспекта реуматолошких болести.

2. Спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања које доприноси очувању и унапређењу здравља становништва.

3. Истражује узроке настанка и појаве ширења реуматских болести и спроводи мере сузбијања и спречавања њиховог настанка, раног откривања, правовременом и тачном дијагностиком, спроводи мере квалитетног и ефикасног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности.

4. Утврђује, прати и спроводи стручно и научно урађене методе дијагностике, лечења и рехабилитације, применом утврђених стручно- методолошких протокола.

5. Обавља, организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених.

6. Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у Специјалној болници и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера.

7. Организује и спроводи активности сталног унапређења квалитета здравствених услуга и унутрашњу проверу квалитета стручног рада.

8. Извршава и све друге обавезе које произилазе из закона, аката државних органа, институција јавног здравља, у вези са својом делатношћу.