Ко смо?

Специјална болница за реуматске болести је установа коју карактерише висок ниво стручности, предузимљивост свих запослених и добра медицинско-техничка опремљеност. Посвећеност и брига о пацијенту представљају кључни задатак комплетног тима.

Наши приоритети:

- превентива и рано откривање болести;

- очување и подизање квалитета живота пацијента.

Како би то било могуће, максимално користимо кадровски потенцијал, најсавременију опрему, дијагностичке процедуре и начине лечења. Све то је допринело да Специјална болница за реуматске болести Нови Сад понесе титулу савремене реуматолошке установе која пружа квалитетну здравствену заштиту оболелима од разних облика реуматизма.

Наш крајњи циљ је да прерастемо у институт у уређеном бањском окружењу, које ће пружити максималне услове опоравка и комфора нашим пацијентима. Већ смо предузели истраживачке кораке који воде к остварењу тог циља.

На путу унапређења из ранга болнице у ранг института, особље Специјалне болнице настојаће да постане кровна установа едукативног и научноистраживачког рада у области реуматологије за регион Војводине. Планове смо поставили тако да створимо јединствен приступ у лечењу реуматских болести који ће друге институције радо преузимати као пример позитивне праксе.