Поступци јавних набавки мале вредности

Обавштење о закљученом уговору- ЈНМВ 03/2020 Услуге прања и хемијског чишћења веша
Одлука о додели уговора ЈНМВ 03/2020- Услуге прања и хемијског чишћења веша
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 03/2020- Услуге прања и хемијског чишћења веша
Конкурсна документација (измена и допуна бр. 1) ЈНМВ 03/2020- Услуге прања и хемијског чишћења веша
Конкурсна документација ЈНМВ 03/2020- Услуге прања и хемијског чишћења веша
Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/2020- Услуге прања и хемијског чишћења веша
Обавештење о закљученом уговору- ЈНМВ 01-2/2020 Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/2020 Реагенси за медицинску лабораторију, реагенси за имунолошке анализе за апарат Rayto 3100 и 6100
Одлука о додели уговора- ЈНМВ 01-2/2020- Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за емнг дијагностику.
Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/2020 Реагенси за медицинску лабораторију- реагенси за имунолшке анализе за апарат Rayto 3100 и 610
Конкурсна документација- ЈНМВ 01-2/2020 Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)
Позив за подношење понуда ЈНМВ 01-2/2020-Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)
Конкурсна докуменатција- ЈНМВ 02/2020 Реагенси за медицинску лабораторију- реагенси за имунолошке анализе за апарат Rayto 3100 и 6100
Позив за подношење понуда – ЈНМВ 02/2020 Реагенси за медицинску лабораторију- реагенси за имунолошке анализе за апарат Rayto 3100 и 6100
Обавештење о обустави поступка 01/2020
Обавештење о закљученим уговорима ЈНМВ 01/2020
Одлука о обустави поступка ЈНМВ 01/2020 за партије 4, 7, 11 и 12
Одлука о додели уговора 01/2020
ЈНМВ 01/2020- Конкурсна документација
ЈНМВ 01/2020- Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 07/2019
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/2019
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација 07/2019
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 07/2019
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора 04-2/2019
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези са ЈНМВ 04-2/2019- Набавка услуга физичког обезбеђења Специјалне болнице (3)
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези са ЈНМВ 04-2/2019- Набавка услуга физичког обезбеђења Специјалне болнице (2)
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези са ЈНМВ 04-2/2019- Набавка услуга физичког обезбеђења Специјалне болнице
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација 04-2/2019
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 04-2/2019
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору 05/2019
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора 05/2019
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација 05/2019
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 05/2019
Published: November 24, 2019
Одлука о обустави поступка ЈНМВ 04/2019
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези са ЈНМВ 04/2019- Набавка услуга обезбеђења објекта установе (2)
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација 03/2019
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/2019
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученим уговорима 02/2019
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези са ЈНМВ 04/2019- Набавка услуга обезбеђења објекта установе
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација 04/2019
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/2019
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора 02/2019
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација 02/2019
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/2019
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученим уговорима 01/2019
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора 01/2019
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација 01/2019
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/2019
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 06/2018
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 06/2018- Услуге одржавања софтвера (за кориснике услуга здравствене заштите и књиговодственог софтвера)
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 06/2018
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 06/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 08/2018
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 08/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 08/2018
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези конкурсне документације ЈНМВ 08/2018
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 08/2018
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 08/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученим уговорима у поступку ЈНМВ 02-2/2018
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/2018-2
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 02-2/2018
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 02-2/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 05/2018
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 05/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученим уговорима ЈНМВ 04/2018
Одлука о додели уговора ЈНМВ 04/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 05/2018
Published: November 24, 2019
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 05/2018
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 05/2018
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 05/2018
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 04/2018
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 03/2018
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 03/2018
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 03/2018
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученим уговорима ЈНМВ 02/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/2018
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/2018
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/2018
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези конкурсне документације ЈНМВ 02/2018
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези конкурсне документације ЈНМВ 02/2018
Published: November 24, 2019
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 02/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 02/2018
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези конкурсне документације ЈНМВ 02/2018
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези конкурсне документације ЈНМВ 01/2018
Конкурсна документација ЈНМВ 02/2018
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/2018
Published: November 24, 2019
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 01/2018 (1)
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 01/2018
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/2018
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученим уговорима ЈНМВ 8/2017
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 08/2017
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 08/2017
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 08/2017
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 07/2017
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 06/2017
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/2017
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 06/2017
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 07/2017
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 07/2017
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 06/2017
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 06/2017
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 05/2017
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 05/2017
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 05/2017
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 05/2017
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученим уговорима ЈНМВ 03/2017
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 04/2017
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 04/2017
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 04/2017
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/2017
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 03/2017
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 03/2017
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/2017
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученим уговорима ЈНМВ 02/2017
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/2017
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези конкурсне документације ЈНМВ 02/2017
Published: November 24, 2019
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 02/2017
Published: November 24, 2019
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 02/2017
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези конкурсне документације ЈНМВ 02/2017
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 02/2017
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/2017
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/2017
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/2017
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 01/2017
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/2017
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02-5/2016
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 02-5/2016
Published: November 24, 2019
Питања и одговори у вези конкурсне документације ЈНМВ 02-5/2016
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 02-5/2016
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 02-5/2016
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 03/2016
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 03/2016
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02-4/2016
Published: November 24, 2019
Одлука о додели уговора ЈНМВ 02-4/2016
Published: November 24, 2019
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 03/2016
Published: November 24, 2019
Питање у вези конкурсне документације ЈНМВ 03/2016
Published: November 24, 2019
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 03/2016
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 031/2016
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/2016
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 02/2016 Поновљени поступак за партију број 4.- Потрошни материјал у лабораторији
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда у поновљеном поступку ЈНМВ 02/2016 за партију 4- потрошни материјал у лабораторији
Published: November 24, 2019
Одлука о обустави поступка за партију број 4 у поступку ЈНМВ 02/2016
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученим уговорима у поступку ЈНМВ 02/2016
Published: November 24, 2019
Извештај о стручној оцени понуда за ЈНМВ 02/2016 Реагенси и потрошни материјал у лабораторији
Published: November 24, 2019
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 02/2016
Published: November 24, 2019
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 02/2016
Published: November 24, 2019
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 02/2016
Published: November 24, 2019
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 02/2016
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/2016
Published: November 24, 2019
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 02/2016
Published: November 24, 2019
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 01/2016
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 02/2016
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/2016
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/2016
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 01/2016
Published: November 24, 2019
Одлука о обустави поступка ЈНМВ 06/2015
Published: November 24, 2019
Интерни акт о спречавању корупције
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 06/2015
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 6/2015
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 05/2015
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ П 01/2015
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ П 01/2015
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 03/2015
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/2015
Published: November 24, 2019
Обавештење о закљученом уговору
Published: November 24, 2019
Обавештење о додели уговора по основу ЈНМВ П -01/2015
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 04/2015
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/2015
Published: November 24, 2019
Обавештење о измени конкурсне документације по ЈНМВ П-01/2015
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ П-01/2015
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ П-01/201
Published: November 24, 2019
Одлука о обустави поступка јавне набавке ЈНМВ 01/2015
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 02/2015
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/2015
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 01/2015
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/2015
Published: November 24, 2019
Обавештење о додели уговора
Published: November 24, 2019
Обавестење о додели уговора
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 8/2014 – добра- дигитална кућна телефонска централа
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 8/2014 – дигитална кућна телефонска централа
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 7/2014 – добра -Апарат за СхоцкWаве терапију
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 7/2014 –
Published: November 24, 2019
ЈНМВ 06/2014 – услуга – прање и пеглање веса -Позив за подносење понуда
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација ЈНМВ 3/2014 – пречишћен текст
Published: November 24, 2019
Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ 3/2014 – санитетски и медицински материјал
Published: November 24, 2019
Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ 3/2014 – санитетски и медицински материјал
Published: November 24, 2019
Појашњење конкурсне документације ЈНМВ 3/2014 – лабораторијски реагенси
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација – Санитетски и Медицински материјал
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација – ртг
Published: November 24, 2019
Конкурсна документација -ЛАБ
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 5/2014 – добра – санитетски и медицински потрошни материјал
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2014 – добра РТГ филмови
Published: November 24, 2019
Позив за подношење понуда ЈНМВ 3/2014 – добра лабораторијски реагенси
Published: November 24, 2019
Пречишћен текст конкурсне документације -одржавање софтвера
Published: November 24, 2019