Етички одбор

 

Етички одбор Специјалне болнице је стручно тело које обавља следеће послове:

- Прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

- Даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у здравственој установи, односно прати њихово спровођење;

- Прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;

- Прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;

- Доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

- Врши сталну саветодавну функцију у погледу свих питања у вези с обављањем здравствене заштите;

- Доноси пословник о свом раду;

- Разматра и друга етичка питања у обављању делатности здравствене установе.

 

Етички одбор Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад у саставу:

1. Татјана Настоска, дипл.правник, – члан изван установе,

2. Милица Бајло, дипл.правник, – члан изван установе

 

Чланови из здравствене установе:

 

3. Мр.мед.сци.др Марија Васин, реуматолог – председник Етичког одбора,

4. Гордана Матић, медицинска сестра- члан,

5. Драгица Алимпић, физиотерапеут – члан,

6. др Снежана Стојковић -реуматолог – члан и

7. др Тајана Николић - физијатар – члан

Позив за 25. седницу Етичког одбора 09.07.2020. године
24. седница Етичког одбора
Позив за 22.седницу Етичког одбора 28.11.2019.
Позив за 21. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 20. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 18. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 17. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 16. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 15. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 14. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 13. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 12. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 11. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 10. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 9. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 8. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 7. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 6. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019