Етички одбор

Етички одбор Специјалне болнице је стручно тело које обавља следеће послове:

- Прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

- Даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у здравственој установи, односно прати њихово спровођење;

- Прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;

- Прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;

- Доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

- Врши сталну саветодавну функцију у погледу свих питања у вези с обављањем здравствене заштите;

- Доноси пословник о свом раду;

- Разматра и друга етичка питања у обављању делатности здравствене установе.

 

Етички одбор Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад у саставу:

1. Татјана Настоска, дипл.правник, – члан изван установе,

2. Милица Бајло, дипл.правник, – члан изван установе

 

Чланови из здравствене установе:

3. Мр.мед.сци.др Марија Васин, реуматолог – председник Етичког одбора,

4. Гордана Матић, медицинска сестра- члан,

5. Драгица Алимпић, физиотерапеут – члан,

6. др Снежана Стојковић -реуматолог – члан и

7. др Тајана Николић - физијатар – члан

Позив за 26. седницу Етичког одбора која ће се одржати 11.09.2020. године
Позив за 25. седницу Етичког одбора 09.07.2020. године
24. седница Етичког одбора
Позив за 22.седницу Етичког одбора 28.11.2019.
Позив за 21. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 20. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 18. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 17. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 16. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 15. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 14. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 13. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 12. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 11. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 10. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 9. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 8. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 7. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019
Позив за 6. седницу Етичког одбора
Published: November 24, 2019