Основне делатности

Основне делатности

- Превенција, прегледи, дијагностичке обраде, лечења пацијената и анализе из специјализоване области реуматологије;

- Специјалистички прегледи и консултације (по упуту изабраног лекара);

- Обављање лабораторијских, радиолошких, ултразвучних и других дијагностичких услуга за амбулантне пацијенте, као и другу одговарајућу специјалистичко-консултативну делатност.

- Услуге хоспитализације и збрињавања (смештаја, исхране и др.) оболелих од реуматских болести;

Медицинска пракса

Ова делатност у Специјалној болници обухвата медицинске консултације и лечење у области опште и специјалистичке медицине. Консултације и лечење обављају лекари специјалисти за реуматске болести у сарадњи с другим сродним медицинским дисциплинама – физикалном медицином и рехабилитацијом, интерном медицином и хирургијом.

Медицинска рехабилитација

Ова делатност у Специјалној болници подразумева услуге оспособљавања лица оболелих од реуматских болести за обављање редовних животних и радних активности, односно омогућава функционалну медицинску рехабилитацију за амбулантне и хоспитализоване пацијенте.

Остали видови здравствене заштите

Под овом делатношћу у Специјализованој болници подразумевају услуге које пацијентима пружају физиотерапеути и медицинске сестре – у области хидротерапије, медицинске масаже, професионалне рехабилитације, лечења екстремитета, акупунктуре и др.

Настава, пракса и истраживања

Специјална болница за реуматске болести је наставна база Медицинског факултета за дипломску и последипломску наставу. Вежбе и предавања обављају се у складу с програмом Медицинског факултета.

У оквиру Специјалне болнице за реуматске болести обавља се и део специјалистичког стажа из здравствене специјализације:

1. Интерне медицине - за део специјалистичког стажа из реуматологије,

2. Физикалне медицине и рехабилитације - за део специјалистичког стажа из интерне медицине - реуматологије са имунологијом, из балнеорехабилитације и из рехабилитације у реуматологији.

3. Интернистичке онкологије - за део специјалистичког стажа из реуматологије

Спроводе се истраживања и у оквиру одобрених докторских дисертација.