Etički odbor

 

Etički odbor Specijalne bolnice je stručno telo koje obavlja sledeće poslove:

- Prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti;

- Daje saglasnost za sprovođenje naučnih istraživanja, medicinskih ogleda, kao i kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi, odnosno prati njihovo sprovođenje;

- Prati i analizira etičnost odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata, posebno u oblasti davanja saglasnosti pacijenta za predloženu medicinsku meru;

- Prati, analizira i daje mišljenje o primeni načela profesionalne etike u prevenciji, dijagnostici, lečenju, rehabilitaciji, istraživanju, kao i o uvođenju novih zdravstvenih tehnologija;

- Doprinosi stvaranju navika za poštovanje i primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti;

- Vrši stalnu savetodavnu funkciju u pogledu svih pitanja u vezi s obavljanjem zdravstvene zaštite;

- Donosi poslovnik o svom radu;

- Razmatra i druga etička pitanja u obavljanju delatnosti zdravstvene ustanove.

 

Etički odbor Specijalne bolnice za reumatske bolesti Novi Sad u sastavu:

1. Tatjana Nastoska, dipl.pravnik, – član izvan ustanove,

2. Milica Bajlo, dipl.pravnik, – član izvan ustanove

 

Članovi iz zdravstvene ustanove:

 

3. Mr.med.sci.dr Marija Vasin, reumatolog – predsednik Etičkog odbora,

4. Gordana Matić, medicinska sestra - član,

5. Dragica Alimpić, fizioterapeut – član,

6. dr Snežana Stojković - reumatolog – član i

7. dr Tajana Nikolić - fizijatar – član,

Poziv za 26. sednicu Etičkog odbora koja će se održati 11.09.2020. godine
Poziv za 25. sednicu Etičkog odbora 09.07.2020. godine
24. sednica Etičkog odbora
Poziv za 22.sednicu Etičkog odbora 28.11.2019.
Poziv za 21. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 20. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 18. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 17. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 16. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 15. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 14. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 13. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 12. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 11. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 10. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 9. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 8. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 7. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019
Poziv za 6. sednicu Etičkog odbora
Published: November 24, 2019