O nama

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad je savremena reumatološka bolnica i jedina specijalizovana ustanova ove vrste u Vojvodini. Bavi se dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom svih oblika reumatizma. Zahvaljujući savremenoj dijagnostičkoj opremi (DEXA – osteodenzitometar, digitalni Rtg aparat, dijagnostički ultrazvučni aparat,EMNG ...) i povećanom broju reumatologa, u mogućnosti je da zadovolji zahteve savremene reumatologije: rano otkrivanje, sprečavanje i blagovremeno lečenje. Postala je referentna ustanova za upotrebu bioloških lekova kao najsavremenijeg oblika medikamentog lečenja u reumatologiji, što joj uz postojeću opremu za fizikalni tretman, iskusne terapeute i sestre omogućuje kompleksniji pristup lečenju reumatizma.

Imajući u vidu tradiciju a u skladu sa zahtevima savremene medicine koja akcentuje ne samo izlečenje već i funkcijsko osposobljavanje obolelog i poboljšanje kvaliteta života, strateški plan ustanove je: povezivanje savremenog sa tradicionalnim banjskim lečenjem. Za ostvarenje ovog plana ustanova je pokrenula inicijativu za obnovu starog bazena i izvorišta mineralne lekovite vode.