Термотерапија

Термотерапија

Област физикалне терапије у којој се лечење оболелих и повређених, као и у профилакси врши вештачким довођењем топлоте у организам, или њеним одвођењем из организма хлађењем - криотерапијом.

Топлота може бити егзогена - довођењем из неког загрејаног медијума (вода, парафин, пелоид лековито блато), песак и сл, и зрачењем И.Р. лампе, или ендогена - претварањем енергије високофреквентног електро-магнетног поља у топлоту у самом организму (дуготаласна, краткоталасна, или микроталасна дијаметрија).