Хидротерапија

Хидротерапија

Заснива се на коришћењу воде у свим облицима (споља и изнутра) као помоћног средства у процесу оздрављења. Хидротерапија благотворно делује на тело механички, хемијски и термички.

Механичко деловање заснива се на хидростатичком притиску и потиску, који делују на тело тако што подстичу лимфну и венску циркулацију. Хидростатички притисак омогућава лакше покрете у воду услед привидног смањења тела за количину истиснуте течности.

Хемијско деловање хидротерапије састоји се у ресорпцији минералних материја, које из воде продиру у ткиво и на организам имају фармако-терапијски ефекат.

Термички ефекат хидотерапије заснива се на топлотној проводљивости и добром топлотном капацитету воде.