Фототерапија

Лечњење се врши применом светлосне енергије. Светлост може потицати из природног извора: сунце, или вештачких извора. Видљиви зраци делују на орган вида. Инфрацрвени зраци су по енергији блиски видљивим зрацима, поседују мању енергију кванта и самим тим им је и фреквенција нижа. Ултраљубичасти зраци имају највећу енергију кванта и самим тим и највишу фреквенцију. Светлосни зраци се у ткивима апсорбују и тек онда постају биолошки активни.