Sonoterapija

To je primena akustične energije u terapijske svrhe čime se postiže mehaničko i toplotno dejstvo. Na taj način se može uneti lek (sonoforeza).

Indikacije za primenu sonoterapije su veoma brojne:

Reumatska oboljenja (Mobus Bahterov, bursitis, spondiloze, diskopatije, artroze)

posttraumatska stanja (akutne povrede mekih tkiva,- kontuzije, distorzije, edemi, stanja posle povreda mišića, zglobova i ligamenata)

 • kontrakture
 • mijalgije
 • neuralgije

Teparijska primena zvučnih talasa od 16 kiloherca i više treptaja u sekundi koji pripadaju području UZ: Terapijske doze 0,05-3,0 W/cm2.

Zvučni talasi su longitudilana periodična treperenja sredine tj, periodična zgušnjavanja (kompresija) i razređenja (diletacija) molekula čvrste, tečne i gasovtite sredine kroz koju se prositru.

 • Fiziolološko delovanje: vazodilatacija, atkivna hiperemija
 • analgetsko delovanje
 • antifilogističko delovanje
 • pojačnje resorpcije ekstravazata i metabulita
 • fibrinolitičko delovanje
 • pojačano stvaranje antitela
 • povećanje intercelularnog metabolizma
 • povećanje nadražljivosti motornih nerava i mišića

   Indikacije

 • povrede mekih tkiva (distorzije, distencije, rupture, i kotnuzije)
 • tendiniti i tendivaginiti
 • povrede zglobne čaure
 • reumatizam zglobova i vanzglobni reumatizam
 • bolni ožiljci kože
 • varikozne ulceracije
 • amputacioni neuromi
 • ograničena sklerodermija
 • M. Rajnaud (gangliom stelatum)

   Kontraindikacije

 • tromboflebitis (opasnost od embolije)
 • loši krvni sudovi (opasnost od rupture)
 • akutne infekcije (opasnost od diseminacije)