Usluge

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad pruža sledeće usluge:

1. Prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva iz aspekta reumatoloških bolesti.

2. Sprovodi mere zdravstvenog vaspitanja na formiranju ponašanja koje doprinosi očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva.

3. Istražuje uzroke nastanka i pojave širenja reumatskih bolesti i sprovodi mere suzbijanja i sprečavanja njihovog nastanka, ranog otkrivanja, pravovremenom i tačnom dijagnostikom, sprovodi mere kvalitetnog i efikasnog lečenja, rehabilitacije i sprečavanja invalidnosti.

4. Utvrđuje, prati i sprovodi stručno i naučno urađene metode dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, primenom utvrđenih stručno- metodoloških protokola.

5. Obavlja, organizuje i sprovodi stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih zaposlenih.

6. Sprovodi mere radi sprečavanja neželjenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u Specijalnoj bolnici i obezbeđuje stalnu kontrolu sprovođenja ovih mera.

7. Organizuje i sprovodi aktivnosti stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada.

8. Izvršava i sve druge obaveze koje proizilaze iz zakona, akata državnih organa, institucija javnog zdravlja, u vezi sa svojom delatnošću.