Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (13.04.2020.)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (09.04.2020.)
April 9, 2020
Обавештење о закљученом уговору (ЦЈН 404-1-110/19-15, Цитостатици са Б и Д Листе лекова, бр. оквирног споразума 50-1/19 од 16.7.2019. године)
April 13, 2020
Show all

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (13.04.2020.)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (13.04.2020.)