June 30, 2021

ЈАВНИ ОГЛАС

vЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС на неодређено време са пуним радним временом РУКОВОДИЛАЦ ФИНАСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА – 1 (један) извршилац Организује и руководи радом Одсека […]
May 26, 2021

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад Футошка 68 Нови Сад На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач […]
May 11, 2021

Оглас за пријем у радни однос на одређено време Медицинска сестра техничар

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад Футошка 68 Нови Сад На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач […]
January 26, 2021

Обавештење

Обавештавамо Вас да ће се у Специјалној болници за реуматске болести дана 29.01.2021. године у периоду од 10:00-12:00часпва спровести контролна посета спољних оцењивача из Агенције за […]