Objavljen je oglas na portalu javnih nabavki- nabavka usluga- 05/2023- Usluge za održavanje softvera (za korisnike usluga zdravstvene zaštite i knjigovodstvenog softvera)

Objavljen je oglas na portalu javnih nabavki- nabavka dobara- 02-1/2023- Nabavka sanitetskog i ostalog medicinskog i laboratorijskog potrošnog materijala, partije broj 9 i 14.
November 1, 2023
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (01.11.2023)
November 1, 2023
Show all

Objavljen je oglas na portalu javnih nabavki- nabavka usluga- 05/2023- Usluge za održavanje softvera (za korisnike usluga zdravstvene zaštite i knjigovodstvenog softvera)

Objavljen je oglas na portalu javnih nabavki- nabavka usluga- 05/2023- Usluge za održavanje softvera (za korisnike usluga zdravstvene zaštite i knjigovodstvenog softvera)