Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (06.11.2020.)
November 6, 2020
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (09.11.2020.)
November 9, 2020
Show all

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама