Позив за подношење понуда ЈНМВ 01-2/2020-Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (27.04.2020.)
April 27, 2020
Конкурсна документација- ЈНМВ 01-2/2020 Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)
April 27, 2020
Show all

Позив за подношење понуда ЈНМВ 01-2/2020-Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)

Позив за подношење понуда ЈНМВ 01-2/2020-Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)