Одлука о обустави поступка ЈНМВ 01/2020 за партије 4, 7, 11 и 12

Одлука о додели уговора 01/2020
April 1, 2020
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (02.04.2020.)
April 2, 2020
Show all

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 01/2020 за партије 4, 7, 11 и 12

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 01/2020 за партије 4, 7, 11 и 12