Одлука о додели уговора- ЈНМВ 01-2/2020- Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за емнг дијагностику.

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (08.05.2020.)
May 8, 2020
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (11.05.2020.)
May 11, 2020
Show all

Одлука о додели уговора- ЈНМВ 01-2/2020- Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за емнг дијагностику.

Одлука о додели уговора- ЈНМВ 01-2/2020- Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за емнг дијагностику.