Обaвештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 05/2023

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (30.11.2023)
November 30, 2023
Обaвештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 02-1/2023
December 1, 2023
Show all

Обaвештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 05/2023

Обaвештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 05/2023