Објављен је оглас о јавној набавци услуга 05/2022- Услуге одржавања софтвера (за кориснике услуга здравствене заштите и књиговодственог софтвера).

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (01.11.2022.)
October 31, 2022
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (02.11.2022.)
November 2, 2022
Show all

Објављен је оглас о јавној набавци услуга 05/2022- Услуге одржавања софтвера (за кориснике услуга здравствене заштите и књиговодственог софтвера).

Објављен је оглас о јавној набавци услуга 05/2022- Услуге одржавања софтвера (за кориснике услуга здравствене заштите и књиговодственог софтвера).