Објављен је оглас о јавној набавци добара 06/2022- набавка реагенаса за имунолошке анализе на апарату Rayto 3100 и 6100).

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (08.11.2022.)
November 8, 2022
Анализа задовољства корисника услуга и запослених у 2021. години
November 8, 2022
Show all

Објављен је оглас о јавној набавци добара 06/2022- набавка реагенаса за имунолошке анализе на апарату Rayto 3100 и 6100).

Објављен је оглас о јавној набавци добара 06/2022- набавка реагенаса за имунолошке анализе на апарату Rayto 3100 и 6100).