Објављен је оглас на порталу јавних набавки- Набавка добара са пратећим услугама монтаже и инсталације- довођење система за заштиту од пожара у потпуно функционално стање.

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (30.12.2021.)
December 30, 2021
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (31.12.2021.)
December 31, 2021
Show all

Објављен је оглас на порталу јавних набавки- Набавка добара са пратећим услугама монтаже и инсталације- довођење система за заштиту од пожара у потпуно функционално стање.

Објављен је оглас на порталу јавних набавки- Набавка добара са пратећим услугама монтаже и инсталације- довођење система за заштиту од пожара у потпуно функционално стање.