Објављен је оглас на порталу јавних набавки- Набавка добара – Набавка дигиталног подног РТГ апарата са додатном опремом.

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (01.04.2022.)
April 4, 2022
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (04.04.2022.)
April 4, 2022
Show all

Објављен је оглас на порталу јавних набавки- Набавка добара – Набавка дигиталног подног РТГ апарата са додатном опремом.

Објављен је оглас на порталу јавних набавки- Набавка добара – Набавка дигиталног подног РТГ апарата са додатном опремом.