Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 02-1/2023

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (15.11.2023)
November 15, 2023
Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 03/2023
November 15, 2023
Show all

Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 02-1/2023

Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 02-1/2023