Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 03/2023

Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 02-1/2023
November 15, 2023
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (16.11.2023)
November 16, 2023
Show all

Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 03/2023

Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 03/2023