Обевештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 01/2023

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (30.06.2023)
June 30, 2023
Обевештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 02/2023
June 30, 2023
Show all

Обевештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 01/2023

Обевештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 01/2023