Обавештење о закљученом уговору- ЈНМВ 01-2/2020 Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/2020 Реагенси за медицинску лабораторију, реагенси за имунолошке анализе за апарат Rayto 3100 и 6100
May 14, 2020
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (18.05.2020.)
May 18, 2020
Show all

Обавештење о закљученом уговору- ЈНМВ 01-2/2020 Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)

Обавештење о закљученом уговору- ЈНМВ 01-2/2020 Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)