Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/2020 Реагенси за медицинску лабораторију, реагенси за имунолошке анализе за апарат Rayto 3100 и 6100

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (14.05.2020.)
May 14, 2020
Обавештење о закљученом уговору- ЈНМВ 01-2/2020 Набавка општег санитетског и осталог потрошног лабораторијског материјала, партија 12- Игле за ЕМНГ дијагностику (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)
May 15, 2020
Show all

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/2020 Реагенси за медицинску лабораторију, реагенси за имунолошке анализе за апарат Rayto 3100 и 6100

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/2020 Реагенси за медицинску лабораторију, реагенси за имунолошке анализе за апарат Rayto 3100 и 6100