Обавештење о закљученом уговору (ЦЈН 404-1-110/19-15, Цитостатици са Б и Д Листе лекова, бр. оквирног споразума 50-1/19 од 16.7.2019. године)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (13.04.2020.)
April 13, 2020
Обавештење о закљученом уговору (ЦЈН 404-1-110/19-28, Лекови са Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, бр. оквирног споразума 96-3/19 од 07.11.2019. и 96-1/19 од 5.11.2019. године)
April 13, 2020
Show all

Обавештење о закљученом уговору (ЦЈН 404-1-110/19-15, Цитостатици са Б и Д Листе лекова, бр. оквирног споразума 50-1/19 од 16.7.2019. године)

Обавештење о закљученом уговору (ЦЈН 404-1-110/19-15, Цитостатици са Б и Д Листе лекова, бр. оквирног споразума 50-1/19 од 16.7.2019. године)