Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-110/20-4 – Реагенси, изузев за трансфузију, број ОС 35-25/20 од 15.04.2020. године (ДРУГИ КВАРТАЛ 2020. године)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (14.07.2020)
July 14, 2020
Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-110/20-4 – Реагенси, изузев за трансфузију, број ОС 35-13/20 од 15.04.2020. године (ДРУГИ КВАРТАЛ 2020. године)
July 14, 2020
Show all

Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-110/20-4 – Реагенси, изузев за трансфузију, број ОС 35-25/20 од 15.04.2020. године (ДРУГИ КВАРТАЛ 2020. године)

Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-110/20-4 – Реагенси, изузев за трансфузију, број ОС 35-25/20 од 15.04.2020. године (ДРУГИ КВАРТАЛ 2020. године)