Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-112/20-57–Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, број ОС 88-1/20 од 31.08.2020. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (03.11.2020.)
November 3, 2020
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (04.11.2020.)
November 4, 2020
Show all

Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-112/20-57–Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, број ОС 88-1/20 од 31.08.2020. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)

Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-112/20-57–Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, број ОС 88-1/20 од 31.08.2020. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)