Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-112/20-57 – Електрична енергија са балансном одговорношћу, број ОС 88-1/20 од 31.08.2020.године (ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (16.10.2020)
October 16, 2020
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-41 – Лекови са Листе Ц Листе Лекова за 2019. годину, бројеви ОС 85-10/19 од 01.10.2019., 85-11/19 од 01.10.2019., 85-13/19 од 18.11.2019., 85-4/19 од 01.10.2019., 85-12/19 од 01.10.2019. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
October 16, 2020
Show all

Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-112/20-57 – Електрична енергија са балансном одговорношћу, број ОС 88-1/20 од 31.08.2020.године (ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)

Обавештење о закљученом уговору – ЦЈН 404-1-112/20-57 – Електрична енергија са балансном одговорношћу, број ОС 88-1/20 од 31.08.2020.године (ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)