Обавештење о закљученом уговору ЦЈН- Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе Лекова за 2019. годину (404-1-110/19-15), број ОС 50-1/19 од 16.07.2020. године за ТРЕЋИ КВАРТАЛ

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-84 – Лекови са Листе А и Листе А1 Листе Лекова,, бројеви ОС 24-3/20 од 10.03.2020., 24-6/20 од 18.03.2020., 24-7/20 од 18.03.2020. и 24-5/20 од 18.03.2020.године (ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
October 15, 2020
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-28 – Лекови са Листе Б и Листе Д Листе Лекова, број ОС 96-1/19 од 05.11.2020.године (ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
October 15, 2020
Show all

Обавештење о закљученом уговору ЦЈН- Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе Лекова за 2019. годину (404-1-110/19-15), број ОС 50-1/19 од 16.07.2020. године за ТРЕЋИ КВАРТАЛ

Обавештење о закљученом уговору ЦЈН- Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе Лекова за 2019. годину (404-1-110/19-15), број ОС 50-1/19 од 16.07.2020. године за ТРЕЋИ КВАРТАЛ