Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-41 – Лекови са Ц листе лекова, бројеви ОС 85-11/19 од 01.10.2019. године, 85-12/19 од 01.10.2019. године, 85-10/19 од 01.10.2019. године и 85-13/19 од 18.11.2019. године) за други квартал 2020. године.

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (15.07.2020)
July 15, 2020
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-27 – Лек са листе лекова- adalimumab, број ОС 57-1/20 од 17.06.2020. године) за други квартал 2020. године.
July 15, 2020
Show all

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-41 – Лекови са Ц листе лекова, бројеви ОС 85-11/19 од 01.10.2019. године, 85-12/19 од 01.10.2019. године, 85-10/19 од 01.10.2019. године и 85-13/19 од 18.11.2019. године) за други квартал 2020. године.

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-41 – Лекови са Ц листе лекова, бројеви ОС 85-11/19 од 01.10.2019. године, 85-12/19 од 01.10.2019. године, 85-10/19 од 01.10.2019. године и 85-13/19 од 18.11.2019. године) за други квартал 2020. године.