Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-2 – Лекoви са листе лекова, број ОС 45-1/20 од 20.05.2020. године) за други квартал 2020. године.

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-27 – Лек са листе лекова- adalimumab, број ОС 57-1/20 од 17.06.2020. године) за други квартал 2020. године.
July 15, 2020
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (16.07.2020)
July 16, 2020
Show all

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-2 – Лекoви са листе лекова, број ОС 45-1/20 од 20.05.2020. године) за други квартал 2020. године.

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-2 – Лекoви са листе лекова, број ОС 45-1/20 од 20.05.2020. године) за други квартал 2020. године.