Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-28 – Лекови са Листе Б и Листе Д Листе Лекова, број ОС 96-1/19 од 05.11.2020., 96-2/19 од 05.11.20219., 96-3/19 од 07.11.2019. и 96-4/19 од 05.11.2019. године (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-41 – Лекови са Листе Ц Листе Лекова за 2019. годину, бројеви ОС 85-11/19 од 01.10.2019. и 85-13/19 од 18.11.2019., године (ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)
January 18, 2021
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-84 – Лекови са Листе А и Листе А1 Листе Лекова,, број ОС 24-5/20 од 18.03.2020.године (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)
January 18, 2021
Show all

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-28 – Лекови са Листе Б и Листе Д Листе Лекова, број ОС 96-1/19 од 05.11.2020., 96-2/19 од 05.11.20219., 96-3/19 од 07.11.2019. и 96-4/19 од 05.11.2019. године (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-28 – Лекови са Листе Б и Листе Д Листе Лекова, број ОС 96-1/19 од 05.11.2020., 96-2/19 од 05.11.20219., 96-3/19 од 07.11.2019. и 96-4/19 од 05.11.2019. године (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)