Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-71 – Лек са Листе Лекова- infliksimab, број ОС 116-1/19 од 17.12.2019. године (ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (18.01.2021.)
January 18, 2021
Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-41 – Лекови са Листе Ц Листе Лекова за 2019. годину, бројеви ОС 85-11/19 од 01.10.2019. и 85-13/19 од 18.11.2019., године (ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)
January 18, 2021
Show all

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-71 – Лек са Листе Лекова- infliksimab, број ОС 116-1/19 од 17.12.2019. године (ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-71 – Лек са Листе Лекова- infliksimab, број ОС 116-1/19 од 17.12.2019. године (ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године)