Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-27– Лек са Листе Лекова- adalimumab, број ОС 57-1/19 од 17.06.2020. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/19-71 – Лек са Листе Лекова- infliksimab, број ОС 116-1/19 од 17.12.2019. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)
October 16, 2020
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добавњачима (19.10.2020.)
October 19, 2020
Show all

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-27– Лек са Листе Лекова- adalimumab, број ОС 57-1/19 од 17.06.2020. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/20-27– Лек са Листе Лекова- adalimumab, број ОС 57-1/19 од 17.06.2020. године (ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године)