Извештај о броју запослених и ангажованих лица на дан 21.06.2021.