Извештај о броју запослених и ангажованих лица на дан 01.06.2021.