ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА НА ДАН 18.04.2022. године

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (26.04.22)
April 26, 2022
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (27.04.22)
April 27, 2022
Show all

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА НА ДАН 18.04.2022. године

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА НА ДАН 18.04.2022. године