ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА НА ДАН 31.01.2022. године