Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (27.04.2020.)