дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања