Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (14.04.2020.)